توسعه فناوری های نو سازگار با محیط زیست


در نظام بازنگری مدیریت؛ بخش زیست محیطی و تحقیق و توسعه، مجتمع اقدام به شناسایی انرژی های جایگزین جهت کاهش استفاده از منابع نموده است و از این رو چندین مقاله همایشی در این راستا تهیه گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت نزد مجتمع ذوب آهن درفک شمال محفوظ است
طراحی شده توسط گروه آرکامپ