مدیریت محیط زیست


•    اهداف زیست محیطی:

 از اهداف کلان مجتمع بهبود  مستمر وضعیت زیست محیطی شرکت  در جهت توسعه پایدار می باشد  از این رو  مبادرت به تدوین برنامه مدیریت زیست محیطی (استراتژی زیست محیطی) جهت بهبود مداوم عملکرد زیست محیطی فعالیتهای خود  نموده است.
-    تلاش در جهت پیاده سازی الزامات و استاندارد های ملی( سازمان حفاظت محیط زیست) و جهانی( ISO 140001)
-    کاهش مصرف منابع و استفاده از انرژی های تجدید پذیر
-    کاهش مستمر آلاینده های هوا، آب، خاک و...
-    کاهش مستمر ضایعات و انواع پسماند ها
-    افزایش سطح آگاهی پرسنل و اشاعه فرهنگ زیست محیطی
-    تعامل بخش محیط زیست با NGO های زیست محیطی و نهاد ها و سازمان های مرتبط
-    تلاش در جهت فضای سبز موجود و ارتقاء آن

 

کلیه حقوق این سایت نزد مجتمع ذوب آهن درفک شمال محفوظ است
طراحی شده توسط گروه آرکامپ